Representació

  • Consell escolar: hi ha la representació de 3 pares/mares, 1 dels quals és un membre de la junta de l'AFA. Actualment, la nostra representat és Anna Viñas. Més informació sobre el consell escolar.

 

  •  Consell de districte (Les Corts): es reuneix per tractar temes, veure necessitats i informar de la situació escolar del districte de les Corts. Actualment, la nostra representat és Teresa Busquets. 

 

  •  FAPAMAC: un dels membres de la junta forma part de la FAPAMAC i assisteix a les reunions que fan periòdicament. Com a membres de la FAPAMAC formem part també de la Confederació Cristiana d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (CCAPAC). Actualment, la nostra representat és Jose Martínez.

 

  •  Firentitats: cada any l'escola és present a la Firentitats del barri i reserva un espai perquè l'AFA expliquem què fem.

 

  •  Portes obertes a l’escola: estem presents a les portes obertes per explicar com vivim l'escola les famílies.