Quotes AFA

La quota anual de l'AFA està dividida en dues parts. Una part va destinada a l'Ajut Sant Marcel·lí i l'altra va destinada a l'Associació.

Una vegada a l'any, la junta directiva expliquem els comptes i proposem el pressupost per a l'any en curs. Ho fem a l'Assemblea General on queda aprovat pels associats assistents. Les quotes aprovades per al curs 2021-2022 són les següents: 

Si tens dubtes contacte amb nosaltres.