Ajut Sant Marcel·lí

L'Ajut Sant Marcel·lí és un fons solidari per donar suport econòmic als alumnes del Centre Maristes Sants-Les Corts (excloent batxillerat), fills de membres d'aquesta Associació, que estan passant per una situació econòmica puntual complicada. 

El fons surt d'una part de la quota dels associats, per aquesta raó, és responsabilitat de tots fer-ne un bon ús. 

La Junta ens reunim periòdicament per estudiar les sol·licituds que rebem i concedim les beques que segueixen els criteris establerts en els estatuts (aprovats a l'Assemblea General).

Des de l'Ajut St. Marcel·lí també gestionem els llibres i xandalls de l'escola que ens donen les famílies per tal que les puguin utilitzar les persones que demanen l'Ajut.