Ajut Sant Marcel·lí

L'Ajut Sant Marcel·lí és un fons solidari per donar suport econòmic als alumnes del Centre Maristes Sants-Les Corts (excloent batxillerat), fills de membres d'aquesta Associació, que estan passant per una situació econòmica puntual complicada. 

El fons surt d'una part de la quota dels associats, per aquesta raó, és responsabilitat de tots fer-ne un bon ús. 

La Junta ens reunim periòdicament per estudiar les sol·licituds que rebem i concedim les beques que segueixen els criteris establerts en els estatuts (aprovats a l'Assemblea General).