Préstec de disfresses del teatre de Nadal de l'AFA

És voluntat de l’AFA aconseguir que les famílies hagin de comprar el mínim imprescindible per les obres de Nadal que es fan a l’escola. Després d'uns anys de feina de recollir, comprar i confeccionar disfresses i complements, vam posar en marxa el servei de préstec per als nostres associats. Som conscients que no podrem arribar a tothom donat que no disposem de totes les disfresses de tots els cursos però la nostra intenció és anar-ho ampliant cada any.

Algunes consideracions a tenir en compte, a part de les condicions generals de préstec:

Retorn del vestuari:

  • L'AFA informarà de les dates de recollida del vestuari un cop passada la setmana del teatre.
  • Cal tornar-ho net i en bon estat.
  • Cal retornar totes les peces (incloses caixes, bosses, etiquetes...)
  • Si es perd o es fa malbè tot o una part del vestuari i/o complements, caldrà reposar-ho o abonar l'import per tal de poder-ne comprar o confeccionar un altre.
  • Retornar-ho a la sala de l'AFA. NO als mestres ni a secretaria.

Us animem a què si teniu disfresses, retalls de roba, complements, etc. que no utilitzeu i que creieu que poden anar bé per les obres de Nadal contacteu amb nosaltres via mail.

Entre tots podem ampliar i mantenir les disfresses!

Agraïm la feina feta per part de les col·laboradores que han cosit, retocat i confeccionat part del vestuari. I agraïm, per endavant, la vostra col·laboració per fer que el manteniment del fons d'armari sigui possible.

 I... gaudiu de les actuacions dels nostres petits-grans actors!