Concurs del nou logo de l'AFA MSLC

A l’Assemblea General Ordinària de 8 de novembre de 2021 es va aprovar per unanimitat el canvi de nom de l’Associació. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Maristes Sants Les Corts passem a dir-nos Associació de Famílies d’Alumnes del Col·legi Maristes Sants Les Corts.

Ha arribat el moment de tenir un logotip nou. Ens agradaria que fos un projecte participatiu, de totes les famílies associades. És per això que hem decidit convocar un concurs per escollir un nou logo que sigui la imatge representativa de l’AFA MSLC.

Les propostes es podran enviar des del dia 6 d’abril fins al 3 de juny de 2022. Anunciarem els finalistes i el guanyador a la festa de juny i farem l'entrega dels premis.

Si voleu participar-hi ompliu el formulari i adjunteu els arxius tal i com s’indica a les bases del concurs. 

Esperem la vostra participació perquè l’AFA som tots!

 

BASES DEL CONCURS PER AL DISSENY DEL LOGOTIP DE  L’ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D’ALUMNES DE L’ESCOLA MARISTES SANTS-LES CORTS, 2022

L’Associació de Famílies d’Alumnes del Col·legi Maristes Sants-Les Corts (AFA MSLC) convoca un concurs per dissenyar el nou logotip de l’Associació. El concurs es regularà per les bases següents: 

1. OBJECTIU DEL CONCURS

L’Associació de Famílies d’Alumnes del Col·legi Maristes Sants-Les Corts, abans Associació de Pares i Mares d’Alumnes del Col·legi Maristes Sants-Les Corts, vol actualitzar el seu logotip a causa del canvi de nom de l’Associació.

El logotip serà la imatge representativa de l’AFA en tota la difusió d’informació sobre la mateixa i s’haurà d’adaptar a qualsevol suport (paper, electrònic...).

2. ORGANITZACIÓ DEL CONCURS

 L’organitzador del concurs és l’Associació de Famílies d’Alumnes del Col·legi Maristes Sants-Les Corts.

3. REQUISITS DEL DISSENY

El logotip haurà de reflectir la naturalesa de l’Associació i de l’escola Marista a la qual pertany. 

Haurà d’incloure:

 • Sigles de l’Associació: AFA (opcional afegir MSLC)
 • Logo Marista (el trobareu en el correu electrònic de la convocatòria del concurs)
 • Nom complet de l'Associació: Associació de Famílies d’Alumnes del Col·legi Maristes Sants-Les Corts (opcional)

El logotip proposat es presentarà en color i/o en blanc i negre, amb les següents característiques: 

 • Format JPG
 • Resolució de 300 ppp
 • Mida 15x15 cm. (sense part desglossada del nom de l’Associació)
 • Format PNG, sense fons, mateixa resolució.

El nom de l’arxiu:

 • Serà el pseudònim (cas que tingui més d’una paraula es separaran per guionets).
 • Si es presenten 2 dissenys portaran 2 pseudònims diferents. 

Es valorarà:

 • Originalitat.
 • Creativitat.
 • Valor simbòlic de la proposta, que haurà de guardar relació amb les senyes d’identitat de l’Associació que són també les de l’Escola Marista de la qual forma part. 

La Junta es reserva el dret a poder eliminar aquells dissenys que puguin resultar ofensius, que no compleixin la llei total o parcialment i/o que no s’ajustin a l’estipulat a les bases del concurs.

4. CONCURSANTS

Podran participar totes les famílies associades a l’AFA del Col·legi Maristes Sants-Les Corts.

Cada família  podrà presentar un màxim de dos dissenys.

Els membres de la junta de l’AFA que participin en el procés de recepció de dissenys i tria, així com els membres del jurat, no podran participar al concurs, ni ells ni el seu nucli familiar.

5. PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES

Les propostes s’enviaran a través d’aquest formulari

6. TERMINIS

La presentació de les propostes s'iniciarà el dia 6-04-2022, i la data límit per a la presentació de propostes serà el dia 20-05-2022 a les 00h. 

Es triaran un màxim de 2 finalistes i 1 guanyador que es faran públics el dia de la festa de la família del 18 de juny. Cas que no es pugui realitzar la festa, l’AFA informarà del dia en què es faran públics els guanyadors a través de la seva web i de les xarxes socials.

Els finalistes i el guanyador seran informats per correu electrònic o telefònicament.

7. PROCEDIMENT DEL CONCURS I EL JURAT

Els dissenys enviats per formulari els rebrà un membre de la Junta directiva de l’AFA que comprovarà que les dades són correctes i que la família és associada a l’AFA. Aquesta persona no podrà presentar-se al concurs (ni ella ni el seu nucli familiar).

Uns quants membres de la junta directiva de l’AFA farà la tria de màxim 10 logotips i els faran arribar al jurat. Aquests membres i aquest jurat no podran presentar-se com a participants del concurs (ni ells ni el seu nucli familiar).

El jurat estarà compost per 2 col·laboradors/es de l’AFA, 2 delegats/es de l’AFA, 1 representant de l’escola i 1 membre de l’AFA i triaran 1 guanyador i un màxim de 2 finalistes.

El concurs podrà declarar-se desert, en el cas que cap proposta presentada compleixi els requisits demanats. Podrà donar-se el cas que la Junta directiva triï un sol disseny a la primera fase si només n’hi ha un que compleixi els requisits demanats.

8. PREMI

Es triaran un màxim de 2 finalistes i 1 guanyador.

El premi dels finalistes serà: un val de compra a l’Illa Diagonal per valor de 30 euros.

El premi del guanyador serà: un val de compra a l’Illa Diagonal per valor de 100 euros.

L’acceptació d'aquest premi, per part dels finalistes i del guanyador del concurs, comporta la cessió gratuïta dels drets d'explotació, reproducció en qualsevol suport o mitjà, i de la propietat intel·lectual, amb caràcter d'exclusivitat i durant temps indefinit a favor de l’Associació. 

La resta de dissenys rebuts, seran suprimits en un termini màxim de 6 mesos.

La no acceptació d’aquestes condicions equival a perdre el dret al premi i aquest passarà al finalista que, al seu torn, haurà d’acceptar les condicions. Si no fos així, el jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

L'Associació es reserva el dret a substituir els premis per altres de similars característiques cas que sigui necessari.

9. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases. 

La Junta de l’AFA MSLC reserva el dret a modificar o afegir annexes sobre terminis, mecànica del concurs i premis, sempre que es consideri necessari. 

La participació en el concurs suposa l’acceptació de les presents bases en tots els seus termes.